Nieuwsbrief
Inloggen

MVO

Habraeken B.V. heeft als totaal leverancier van schoonmaak- en onderhoudsproducten en machines een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Voor wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zal Habraeken BV zoveel mogelijk haar verantwoordelijkheid nemen en afleggen.
Wij zijn steeds opnieuw op zoek naar een zorgvuldige balans tussen mensen, milieu, maatschappij en rendement.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt in onze samenleving steeds belangrijker. Habraeken BV ziet het dan ook zeker als haar plicht om hieraan een bijdrage te leveren.

- Wij bieden medewerkers aan deel te nemen aan het arbeidsproces binnen hun mogelijkheden en kennis.
- Wij breiden ons assortiment steeds verder uit met middelen en materialen die binnen het MVO vallen.
- Zoals producten met een Europees Ecolabel en FSC keurmerk.
- Wij zetten in op het gebruik van duurzame materialen.
- Wij helpen opdrachtgevers de veiligheid te vergroten.
- Het bewust beheren en beperken van afvalstromen.

FSC-keurmerk
Het FSC-keurmerk geeft aan dat grondstoffen voor het papier afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. De pulp van andere papiersoorten is vaak afkomstig van verschillende bronnen.

Europees Ecolabel
Het Europees Ecolabel gaat verder dan het FSC-keurmerk. Het Europees Ecolabel is hét milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten en diensten. Naast de grondstoffen uit verantwoorde bossen, is tijdens het productproces ook rekening gehouden met;

• Minder gebruik van chemicaliën;
• Energiebesparende maatregelen;
• Minder uitstoot;
• Afvalbeheersing.

We zijn trots dat een groot deel van ons productaanbod inmiddels de groene bloem van het Europees Ecolabel dragen. Het is onze ambitie om uit te breiden naar nog meer producten.